web analytics

Doelstelling

We werken eerst met onze cliënten aan de basisveiligheid,  want je kunt alleen optimaal groeien in je ontwikkeling als je je veilig en gewaardeerd voelt.
Wij vinden het heel belangrijk om niet alleen met de cliënt, maar met het hele gezin een goede vertrouwensband op te bouwen.
Wij willen een verlengstuk van thuis (en school) zijn.

Doordat onze cliënten veel aandacht, structuur en duidelijkheid nodig hebben, is deze zorg thuis soms moeilijk of (te) belastend om continu in te passen.
Andere gezinsleden en het sociaal netwerk kunnen daardoor onder druk komen te staan.
Landelijk leven wil de ouders ontzorgen en het kind een goede plek bieden waar men kan opbloeien in eigen mogelijkheden en tempo.
We werken op basis van gelijkwaardigheid.
Cliënten mogen en kunnen zichzelf zijn, hierdoor vergroten ze hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
We willen samen ontdekken waar de cliënt in kan groeien.
Afhankelijk van ieders unieke mogelijkheden, wordt een traject gekozen.

Wij bieden zo een plek aan waar groei, geborgenheid en plezier centraal staan.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld:
- Tuinieren (tuin, kas, moestuin)
- Dierverzorging van kleinvee, konijnen, kippen eenden, schapen etc
- Paardrijden en paarden verzorgen
- Creatieve werkvormen zoals manden vlechten, weven, verven. Vilten etc.
- Samen boodschappen doen en koken.
- Uitstapjes
- Spelen (samen met leeftijdsgenoten)