web analytics

Vertrouwenspersoon/klachtenregelement

Vertrouwenspersoon

Wij zijn aangesloten bij het AKJ en onafhankelijke en gratis dienst. Via het AKJ kan je een vertrouwenspersoon in de hand nemen.

Deze vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden wanneer er problemen zijn tussen de zorgboerderij en een cliënt.

Kijk voor meer informatie op de site: www.akj.nl of bel 088-5551000

 

Klachtenregeling

Is er een klacht?

Het kan gebeuren dat er een klacht is over onze zorginstelling. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.
Wat te doen bij een klacht:

In eerste instantie kan je de klacht met ons bespreken. We gaan dan gezamenlijk aan de slag om een oplossing te vinden binnen een afgesproken periode. (dit kan ook samen met de vertrouwenspersoon).

Indien er onderling geen oplossing gevonden wordt, kan er officiële klacht ingediend worden bij Klachtenportaal zorg.

Bij Klachtenportaal zorg kunt u een klacht indienen als het bovenstaande niet heeft geleid tot een oplossing of wanneer u direct een klacht wilt indienen.

Voor meer informatie:

www.klachtenportaalzorg.nl

Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2019

Geschillenreglement KPZ 2019

Flyer Spelregels Wkkgz